Již desátým rokem se naše škola účastní soutěže Mandala dětem. Jedná se o charitativní projekt z Brna a letos je to již jeho 12. ročník. Bližší informace a hlasování najdete na www.mandaladetem.cz.
Co musí naši žáci udělat, aby se zúčastnili tohoto projektu.
Musí vymalovat nebo vytvořit svoji mandalu. Jednu velkou mandalu děti vytvořily ve školní družině z víček. Do konce prosince jsme všechny mandaly poslali do Brna a od 1. ledna do konce února se může hlasovat na internetových stránkách.
Z mandal, které získají nejvíce hlasů bude vytvořen kalendář pro rok 2024. Mandaly lze také zakoupit.
Výherci mandal potom získají kalendář zdarma, všichni potom diplom a malou odměnu. 
V roce 2022 jsme do soutěže poslali mandaly našich žáků. Pět z nich bylo vybráno do kalendáře pro rok 2023.