I v letošním roce do školy a školky zavítal Mikuláš v doprovodu čerta a anděla.