V pátek 25. 10. 2019 jsme uspořádali drakiádu pro děti a rodiče. Akci jsme zahájili v 15 hod. před mateřskou školou a společně jsem vyrazili na kopec pouštět draky. Bylo krásné slunečné počasí, ale bohužel bez větru. Pár dráčků nám přesto vyletělo do oblak. Nakonec následovalo opékání vuřtů u Polanských. Rádi bychom poděkovali Peškům za vypůjčení dětského hřiště na jejich zahradě, dále vedoucím kroužku z Čachotína, velké dík také patří Polanským za poskytnutí ohniště a naposledy všem, kteří se naší drakiády zúčastnili.