V pátek 25.2. měli zájemci možnost prohlédnout si nově zrekonstruované prostory tělocvičny. Někteří  využili návštěvu školy i k prohlídce nově vybavené kuchyňky sloužící dětem k vaření a činnostem v rámci odpolední školní družiny a také si prohlédli nově vybudovanou víceučelovou venkovní učebnu. 

 Dotace na rekonstrukci tělocvičny byla získána z Ministerstva financí z programu Akce financované z rozpočtu Poslanecké sněmovny Parlamentu Vlády ČR. Celkové náklady byly ve výši 2.683.823,-Kč, z dotace bylo uhrazeno 2.415.440,-Kč. Instalováno bylo nové osvětlení, strop, podlaha, protipožární dveře. Zrušením vchodových dveří do budovy od silnice a jedné šatny, vznikl prostor pro sklad vybavení tělocvičny. Realizování stavby proběhlo v roce 2021.

Žádost o dotaci na venkovní učebnu z Ministerstva pro místní rozvoj z programu IROP byla podána v roce 2019, v roce 2020 byla zahájena stavba a dokončena byla 30. 6. 2021. Celkové náklady byly 1.498.264,88 Kč z toho z dotace obec obdržela 1.044.050,-Kč. Žáci učebnu využívají k praktickému vyučování, k výuce přírodovědy a prvouky, k výtvarným činnostem a vkroužku keramiky.

  V roce 2020 byla ještě využita dotace na stavební úpravy ZŠ v Rozsochatci z Ministerstva financí z programu Akce financované z rozpočtu Poslanecké sněmovny Parlamentu Vlády ČR ve výši 781.815,- Kč, celkové náklady této stavby byly 868.684,- Kč.

  Ve školní družině byly připraveny pro návštěvníky panely, na kterých byly fotografie a plány staré školy a též plány pro další úpravy a přístavbu školy, které se ještě plánují do budoucna udělat.