V pátek 10. 11. 2023 jsme se v podvečer sešli před novou hasičskou zbrojnicí, abychom si připomněli svátek sv. Martina. Nejprve jsme s dětmi zazpívali písničku, která zvala svatého Martina do vsi a pak už jsme čekali na příjezd jezdce na bílém koni. Poté jsme se s rozsvícenými lampiony  vydali po obci. Průvod vedl svatý Martin na koni. V cíli jsme si všichni pochutnali na svatomartinských rohlíčkách, které upekly šikovné maminky. Děkujeme všem za účast.