V pátek 19. května jsme se pěšky vypravili na výlet do Raňkova. Byli jsme pozvaní na farmu Peškových a prohlédli jsme si i hospodářství u babičky a dědy Tobiáše Stejskala, na zahradě nám pak pan Stejskal  připravil ohýnek, kde jsme si společně opekli špekáčky. Výlet se nám moc líbil a ještě jednou děkujeme Peškovým za prohlídku farmy a za výborné občerstvení.