Nový školní rok jsme slavnostně zahájili 1. září v budově školy.