V pondělí 4.9. jsme slavnostně zahájili nový školní rok. V letošním školním roce jsme školou trojtřídní, máme radost, že se rozrůstáme. 

Šest prvňáčků se bude učit psát písmenka a počítat pod vedením paní učitelky Mgr. Dagmar Losenické. Prvňáčky přišel přivítat  a popřát hodně štěstí pan starosta a ostatní učitelé.