Zápis do první třídy

V pátek 18. ledna 2013 proběhl na naší základní škole zápis budoucích prvňáčků.
Všichni předškoláci přišli k zápisu beze strachu a zbytečných obav, protože školu často navštěvují a prostředí dobře znají. Byli šikovní a po splnění nezbytných úkolů si domů zaslouženě odnesli dárečky, které jim vyrobily děti ze školní družiny.
Milí prvňáčci, moc se na vás těšíme a přikládáme fotografie ze zápisu.