Aktuální informace k zahájení školního roku 2020/2021

  • Školní rok bude zahájen standardním způsobem 1. září 2020.
  • Žáci 2.- 5. třídy zahájí školní rok v 7,45 hodin. Slavnostní zahájení pro žáky 1. třídy a jejich rodiče začne v 8,30 hodin.  
  • Dle vyjádření ministra zdravotnictví ze dne 20. 8. 2020 nebude užívání roušek ve školách a školských zařízeních vyžadováno.
  • Rodiče nebudou dokládat potvrzení o bezinfekčnosti žáků.
  • V budově MŠ i ZŠ jsou realizována preventivní protiepidemiologická doporučení a škola zajišťuje a plní závazné pokyny MŠMT týkající se provozu školy v souvislosti s Covid – 19.
  • Školní družina bude fungovat bez omezení.
  • Školní jídelna bude fungovat pro všechny děti a budou zabezpečeny všechny hygienické a organizační podmínky.
  • Pohyb rodičů, návštěvníků a dalších osob bude omezen jen na nezbytné vyřízení záležitostí a preferovaný bude kontakt telefonický či mailem.
  • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Budeme důsledně dbát na to, aby ve škole nebyli přítomny dospělé osoby i žáci s příznaky respiračních chorob.
  • Při důvodném podezření na onemocnění má škola povinnost žáka oddělit od ostatních žáků a předat co nejdříve zákonnému zástupci.