V rámci výzvy č. 51 „Tablety do škol“ realizujeme společně s MU Brno projekt nazvaný „INTERES – Informační technologie realizované spoluprací“.

Škola obdrží v rámci spolupráce na projektu celkem 125.347,- Kč. Platba bude rozdělena na dvě části, přičemž první záloha bude činit 65% schváleného rozpočtu partnera. Trvání projektu je do 31. 7. 2015. V rámci projektu bude škola vybavena čtyřmi přenosnými zařízeními (tablety včetně SW).

logolink