Naše škola získala finanční podporu ve výši 25.568,- Kč na podporu polytechnického vzdělávání v mateřské a základní škole. Finanční prostředky budou použity k nákupu konstrukčních stavebnic. Akce byla podpořena Krajem Vysočina, MŠMT a následujícími partnery:

  • PRETOL HB s.r.o.
  • Wikov Sázavan s.r.o.
  • Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
  • FRAENKISCHE CZ s.r.o.
  • První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
  • PSJ, a.s.