Oznamuji, že od pondělí 23. srpna 2021 je plně obnoven běžný provoz mateřské školy a školní jídelny.

Pro děti v MŠ platí vzhledem k pandemii covid-19 stejné podmínky jako na konci minulého školního roku - tzn. nemusí nosit roušky a nejsou testovány. Rodiče budou děti předávat pověřené osobě v šatně, nebudou sami děti odvádět do herny v patře. 

 Pohyb rodičů, návštěvníků a dalších osob bude omezen jen na nezbytné vyřízení záležitostí a preferovaný bude kontakt telefonický či mailem.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školky vstoupit. Budeme důsledně dbát na to, aby ve školce nebyli přítomny dospělé osoby i děti s příznaky respiračních chorob.                                                    Mgr. Hana Hertlová