Podle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji pro žáky základní školy volné dny 29. 6. a 30.6. 2020 z provozních důvodů.

Mgr. Hana Hertlová