Ředitelka školy vyhlásila podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) volné dny pro žáky základní školy dne 2. 5.2014 a 9. 5. 2014 z provozních důvodů. Zřizovatel i rodiče žáků byli dostatečně dopředu informováni.