Ředitelka školy oznamuje, že v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje  z organizačních a provozních důvodů na den 22. 12. 2022 pro ZŠ ředitelské volno.