Vážení rodiče,

pokud máte zájem o přijetí dítěte do naší mateřské školy,

srdečně Vás zveme k zápisu pro školní rok 2015 – 2016 v týdnu od 23. -  27. března 2015.

Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (§50 zákona 258/2000 Sb.)