V rámci výzvy č. 51 „Tablety do škol“ jsme realizovali společně s MU Brno projekt nazvaný „INTERES – Informační technologie realizované spoluprací“.

Škola obdržela v rámci spolupráce na projektu celkem 123.389,- Kč.  Projekt trval od podzimu 2014 do ledna 2016. V rámci projektu byla škola vybavena čtyřmi přenosnými zařízeními (tablety včetně SW), byly zakoupeny výukové programy k těmto zařízením, učitelé prošli několika školeními a webináři ohledně výuky a práce s IT.

Projekt Interes

  • Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Číslo a název oblasti podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
  • Název projektu: INTERES - Informační technologie realizované spoluprací
  • číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0035

Projekt Interes