Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ III

 

Dne 11. 1. 2021 jsme podali žádost o podporu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ III“.

Projekt ZŠ a MŠ aktivně je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit (badatelské kluby, čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem) a spolupráci s rodiči dětí a žáků, rozvoj ICT.

MŠMT dne 30. 4. 2021 rozhodlo o poskytnutí dotace pro projekt s názvem „ZŠ a MŠ aktivně III“,s reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019387-01. Na realizaci projektu jsme obdrželi finanční příspěvek ve výši 460 522,00 Kč.

Datum zahájení                                                  1. 7. 2021

Datum ukončení                                                 31. 12. 2022

Doba trvání projektu                                          18 měsíců

 

Školou zvolené šablony :

  • Školní asistent-personální podpora v MŠ
  • Školní asistent-personální podpora v ZŠ
  • Projektový den v MŠ
  • Projektový den v ZŠ
  • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
  • Kluby pro žáky ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem