Dne 5. 11. 2018 jsme podali žádost o podporu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II“.

Projekt ZŠ a MŠ aktivně je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit (badatelské kluby, čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem) a spolupráci s rodiči dětí a žáků, rozvoj ICT.

MŠMT dne 12. 12. 2018 rozhodlo o poskytnutí dotace pro projekt s názvem „ZŠ a MŠ aktivně II“,s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011162. Na realizaci projektu jsme obdrželi finanční příspěvek ve výši 829 824,00 Kč.

 • Datum zahájení: 1. 7. 2019
 • Datum ukončení: 30. 6. 2021
 • Doba trvání projektu: 24 měsíců

Školou zvolené šablony :

 • Školní asistent-personální podpora v MŠ
 • Školní asistent-personální podpora v ZŠ
 • Školní asistent-personální podpora v ŠD
 • Komunitně osvětová setkání pro rodiče a děti v MŠ
 • Projektový den v MŠ
 • Projektový den v ZŠ
 • Využití ICT ve vzdělávání v MŠ
 • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
 • Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ
 • Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ZŠ
 • Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD
 • Badatelský klub pro žáky ŠD
 • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ŠD
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

EU MŠMT