Zahájení projektu - leden  2017 a ukončení v roce 2021. Projekt je zaměřený na poskytování vzájemné kolegiální podpory.  Do projektu se zapojilo 31  málotřídních škol v Kraji Vysočina. 

CZ.02.3.68/0.0./0.0.16_010/0000522

EU MŠMT

Učící se málotřídky