Projekty EU

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II

Logo evropské strukturální a investiční fondy ministerstvo školství

Dne 5. 11. 2018 jsme podali žádost o podporu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II“.

Projekt ZŠ a MŠ aktivně je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit (badatelské kluby, čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem) a spolupráci s rodiči dětí a žáků, rozvoj ICT.

MŠMT dne 12. 12. 2018 rozhodlo o poskytnutí dotace pro projekt s názvem „ZŠ a MŠ aktivně II“,s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011162. Na realizaci projektu jsme obdrželi finanční příspěvek ve výši 829 824,00 Kč.

Datum zahájení                                                  1. 7. 2019

Datum ukončení                                                 30. 6. 2021

Doba trvání projektu                                          24 měsíců

Školou zvolené šablony :

 • Školní asistent-personální podpora v MŠ
 • Školní asistent-personální podpora v ZŠ
 • Školní asistent-personální podpora v ŠD
 • Komunitně osvětová setkání pro rodiče a děti v MŠ
 • Projektový den v MŠ
 • Projektový den v ZŠ
 • Využití ICT ve vzdělávání v MŠ
 • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
 • Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ
 • Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ZŠ
 • Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD
 • Badatelský klub pro žáky ŠD
 • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ŠD
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učící se málotřídky - aneb „málotřídky po třetí“

 

Logo evropské strukturální a investiční fondy ministerstvo školství

CZ.02.3.68/0.0./0.0.16_010/0000522

 

 

Zahájení projektu - leden  2017 a ukončení v roce 2021. Projekt je zaměřený na poskytování vzájemné kolegiální podpory.  Do projektu se zapojilo 31  málotřídních škol v Kraji Vysočina.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I

Logo evropské strukturální a investiční fondy ministerstvo školství

Dne 17. 8. 2016 jsme podali žádost o podporu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“.

Projekt ZŠ a MŠ aktivně je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem) a spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Číslo výzvy: 02_16_02

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002077

Název projektu: ZŠ a MŠ aktivně

Číslo jednací projektu: MSMT-30680/2016-4

 

MŠMT dne 16. 12. 2016 rozhodlo o poskytnutí dotace pro projekt s názvem „ZŠ a MŠ aktivně“,s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002077. Výše částky schválené podpory činí 487 667,00 Kč.

Datum zahájení                                                  1. 1. 2017

Datum ukončení                                                 31. 12. 2018

Doba trvání projektu                                          24 měsíců

 

Školou zvolené ŠABLONY :

Název šablony

Počet šablon

Chůva-personální podpora MŠ

14

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

1

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze)

3

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

3

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

5

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

5

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

5

--------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti a výuka cizích jazyků

Projekt probíhal od  1. 7. 2015 do 31. 12. 2015. Celkově jsme získali dotaci ve výši 258.705,- Kč. Závěrečná monitorovací zpráva byla schválena 16. 3. 2016.

Byli jsme zapojeni do těchto klíčových aktivit:

 • Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
 • Zahraniční jazykový kurz pro učitele
 • Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky
 • Harmonogram realizace projektu:
 • v srpnu  a září bylo zakoupeno 328 nových knih do školní knihovny, které jsou využívány ve čtenářských dílnách v hodinách českého jazyka a k běžným čtenářským výpůjčkám pro žáky školy.
 • 27.7. odcestovala učitelka Aj na čtrnáctidenní jazykový pobyt do Oxfordu
 • 22.9. odjelo 10 žáků naší školy na týdenní jazykově vzdělávací pobyt do Anglie. Pobyt, výlety a výuka na škole v Dartfordu budou plně hrazeny z projektu. Pro děti to byla nejen velká šance podívat se spolu s kamarády do zahraničí, ale především to byla výborná motivace ke studiu cizího jazyka.

Logo projekt
--------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt Podpora zdravého životního stylu v Kraji Vysočina

Tento projekt probíhal po celý školní rok 2014/15 a byl ukončen v červnu. Projekt byl schválen pod registračním číslem:  CZ.1.07/1.1.00/53.0014. Zde jsme spolupracovali s Vysočinou Education v Jihlavě a v rámci projektu jsme se přihlásili do aktivit Zdraví nás baví a Bezpečně na cestě. Děti získaly spoustu nových informací od lektorů Besipu, kteří se jim u nás ve škole věnovali celý týden a od lektorek ČČK, které dětem přednášely a děti si mohly vše o první pomoci vyzkoušet prakticky.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt Interes

V rámci výzvy č. 51 „Tablety do škol“ jsme realizovali společně s MU Brno projekt nazvaný „INTERES – Informační technologie realizované spoluprací“.

Škola obdržela v rámci spolupráce na projektu celkem 123.389,- Kč.  Projekt trval od podzimu 2014 do ledna 2016. V rámci projektu byla škola vybavena čtyřmi přenosnými zařízeními (tablety včetně SW), byly zakoupeny výukové programy k těmto zařízením, učitelé prošli několika školeními a webináři ohledně výuky a práce s IT.

projekt Interes

Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název oblasti podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Název projektu: INTERES - Informační technologie realizované spoluprací

číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0035

Logolink
--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina

Naše škola získala finanční podporu ve výši 24.173,- Kč na podporu polytechnického vzdělávání v mateřské a základní škole. Finanční prostředky byly použity k nákupu konstrukčních stavebnic. Akce byla podpořena Krajem Vysočina, MŠMT a následujícími partnery:

 • PRETOL HB s.r.o.
 • Wikov Sázavan s.r.o.
 • Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
 • FRAENKISCHE CZ s.r.o.
 • První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
 • PSJ, a.s.

Projekt byl ukončen 31. 12. 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dumy 101 - 110.zip  [ZIP 5,1MB]

Dumy 111 - 120.zip  [ZIP 8,1MB]

Dumy 121 - 140.zip  [ZIP 5,5MB]

Dumy 141 - 160.zip  [ZIP 7,5MB]

Dumy 41 - 60.zip  [ZIP 11,6MB]

Dumy 61 - 80.zip  [ZIP 5,3MB]

Dumy 81 - 100.zip  [ZIP 7,2MB]

Dumy Mudrochová.zip  [ZIP 13,4MB]

Dumy 1 - 40.zip  [ZIP 1,4MB]

Projekt EU -Vzdělávání pro konkurenceschopnost.pdf  [PDF 705kB]

Naše základní škola

základní škola

 

 • Rozsochatec 54, 582 72
 • telefon: (+420) 569 628 123
 • zsms@rozsochatec.cz
 • Mateřská škola
 • Rozsochatec 25, 582 72
 • telefon: (+420) 569 628 129
 • Základní škola
 • Rozsochatec 54, 582 72
 • telefon: (+420) 569 628 123
 • zsms@rozsochatec.cz

Copyright © Základní a mateřská škola Rozsochatec, Created by CzechProject spol. s r.o.